Notice on Dye-Stained Banknotes

Dear valued customers,

As part of the initiative to alert and educate the public of the risks of accepting dye-stained banknotes, Bank of China (Malaysia) would like to remind customers not to accept any dye-stained banknotes as the stained notes will be considered as stolen notes. The bank will not accept any dye-stained banknotes from customers.

The dye-stained banknotes can be easily identified via visual inspection as the banknotes will have ink-stains on the banknotes.

In the event you have received any dye-stained banknotes, please report immediately to the nearby police station.

Thank you.

Bank of China (Malaysia) Berhad
7th November 2017

Notis mengenai Wang Kertas Kesan Pewarna

Pelanggan yang dihargai,

Sebagai inisiatif untuk menubuh kesedaran and mendidik masyarakat mengenai risiko menerima wang kertas kesan pewarna, Bank of China (Malaysia) ingin memaklumkan pelanggan untuk tidak menerima sebarang wang kertas kesan pewarna kerana wang kertas tersebut dianggap sebagai wang curi. Bank tidak akan menerima wang kertas kesan pewarna yang diberi oleh pelanggan.

Wang kertas kesan pewarna boleh dikenal pasti dengan mudah melalui pemeriksaan secara visual di mana wang kertas tersebut mempunyai kesan dakwat pada wang kertas.

Sekiranya anda menerima wang kertas kesan pewarna, sila laporkan dengan segera ke balai polis berdekatan.

Terima kasih.

Bank of China (Malaysia) Berhad
7th November 2017