Winner Announcement - "e-Pocket Cash Rewards Campaign"

Congratulations to all winners of “e-Pocket Cash Reward Campaign”!

Thank you for your support and please continue to use BOC e-Pocket account as your preferred e-wallet in future.

 NAME

PRIZE

 LING HUI

RM 888

 HOOI KOON BAN

 

 

RM 188

 WONG ZHI LUN

 PANG NGET SAN

 SU WAN YEEN

 GAN AH TOR

 FONG SOOI WENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 88

 TAN TZE MING

 SIAW KOK TONG

 TEY HENG LEE

 TEO CHAO HUEI

 PAMELA FAM SIAW YIK

 HUA SOON CHAI

 ANG BOON CHONG

 TEH SIEW YING

 EYO GEAK LOO

 ONG XIA XUN

 CHOK CHEE KOK

 KHOR WOOI HONG

 KAH WUN CHIN

 NG TIEN HEE

 CHOO KEAN YEN

 TAM KOK HUA

 HO SZE HUI